Over ons

Stichting Deventer4life

Als lokaal hardloopteam hebben we een stichting opgericht. Deze stichting heeft als doel geld op te halen voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Voor de editie van 2023 hebben wij besloten ons in te zetten om zoveel mogelijk geld op te halen om een mobiele hospicekamer te realiseren in het Deventer Ziekenhuis Het geld dat wij ophalen gaat nagenoeg geheel naar het Deventer Ziekenhuis en de Stichting Roparun. 

Strategie

De stichting faciliteert het Roparunteam Deventer4Life dat jaarlijks deelneemt aan de Roparun van
Parijs of Bremen naar Rotterdam tijdens het Pinksterweekend. Om de organisatie van dit evenement te financieren en het doel van de stichting te realiseren worden bijeenkomsten, evenementen en activiteiten georganiseerd om donateurs en sponsoren te werven. Hiervoor worden particulieren, verenigingen en bedrijven benaderd.

Financiën

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Er kan geen
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur
maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag van de stichting
op. Het bestuur heeft een commissie benoemd van twee leden die geen deel uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt het jaarverslag en brengt aan het bestuur verslag van haar
bevindingen uit.

ANBI

Stichting Deventer4life is een stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) -status. Dit houdt in dat donaties/giften die u schenkt aan de Stichting Deventer4life fiscaal aftrekbaar zijn. Lees meer op deze pagina.

Activiteiten

Belangrijkste activiteit is deelname aan de jaarlijkse Roparun tijdens het Pinksterweekend. Daarnaast worden (sportieve) sponsor- en wervingsactiviteiten georganiseerd.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Deventer4Life bestaat uit:

Voorzitter:  Elske Huisman
Secretaris:  Nusa Meijboom
Penningmeester:  Heidi Schutte
Bestuurslid:   Teamcaptain Dirk Jan Coorn

Contacten met de stichting bij voorkeur via mail: bestuur@deventer4life.nl.