Het goede doel: Mobiele hospicekamer-set in het Deventer Ziekenhuis

Liefdevol afscheid nemen in een huiselijke sfeer.

Het liefst sterven mensen thuis in hun eigen vertrouwde omgeving in de nabijheid van dierbaren. Dit is jammer genoeg niet altijd mogelijk. Het komt voor dat patiënten die al zijn opgenomen in het Deventer ziekenhuis in de terminale fase terechtkomen en het niet wenselijk meer is om hen over te plaatsen. Dit kan zijn omdat het verplaatsen een te grote belasting is, er ook in deze fase ziekenhuiszorg nodig is of als het niet lukt om de benodigde zorg na ontslag tijdig te regelen. Deze patiënten zullen in het ziekenhuis komen te overlijden. De wens van het beleidsteam palliatieve zorg is om een mobiele huiskamerset in DZ te hebben om een kille ziekenhuiskamer te kunnen veranderen in een huiselijke sfeer. Deze wens is als goed doel ingebracht en komend jaar wordt er voor dit mooie doel gelopen!

Mobiele hospicekamer-set voor DZ
Een huiselijke sfeer in het ziekenhuis kan gemaakt worden door een mobiele hospicekamer-set in te zetten. Dit is een verplaatsbare huiskamer-set die een ziekenhuiskamer verandert in een sfeervolle verblijfplaats. Afscheid nemen, loslaten van dierbaren is voor zowel patiënt als voor naasten niet makkelijk. Door aandacht te hebben voor de (huiselijke) omgeving willen we het verblijf voor de families zo aangenaam mogelijk maken.
Deze mobiele hospicekamer-sets bestaan o.a. uit comfortabele stoelen, sfeervolle verlichting, decoratie, servies en kussens. Een groot magneetbord wat gelijk dienst kan doen als schilderij kleedt het geheel aan. Door dit in te zetten kan in een korte tijd de ziekenhuiskamer een huiselijke sfeer krijgen. Deze set is gemakkelijk te verplaatsen en kan in alle eenpersoonskamers worden gebruikt. Naast deze mobiele hospicekamerset kan ook het koppelbed en de waakmand ingezet worden waar nodig.

Vrijblijvend
Ieder sterft op zijn of haar eigen manier. Deze laatste levensfase is persoonlijk en intiem waarbij we in het ziekenhuis voor zover mogelijk willen afstemmen op de patiënt en zijn naasten. Het inzetten van de mobiele set kan positief bijdragen aan de intensieve periode waarin patiënt en familie zich bevinden van afscheid nemen. In overleg kan de set ingezet worden wat geheel vrijblijvend is. Door de inzet kan er in de hectiek rust gecreëerd worden wat bijdraagt aan het stervensproces en bij het liefdevol afscheid nemen van elkaar.

Dus dit jaar is de opbrengst van de Roparun van Deventer4life: een bijdrage leveren aan het realiseren van een mobiele hospicekamer-set in het Deventer Ziekenhuis.

En daar komt u in beeld!